Ferenc pápa: „A területünk védelme fölötti aggódás nélkül ápoljuk a testvériséget”

Ferenc pápa Budapesten 2023. április 29-én.
Olvasási idő: 6 perc.

Ferenc pápa magyarországi apostoli útjának utolsó napján, vasárnap is folytatódtak a programok. A pápalátogatás központi eseménye, a Kossuth téren megtartott szentmise is erre a napra esett.

A szertartás előtt a hűvös, ám napos időben a Szentatya végighajtatott a nyitott pápamobillal a több tízezer összegyűlt hívő között, mellette Erdő Péter bíboros, budapest-esztergomi érsek ült. A nemzet főterén természetesen ott voltak a magyarországi társadalmi és politikai vezetők is, köztük Novák Katalin államfő és Orbán Viktor kormányfő.

A Vatikán már a látogatás előtt kihangsúlyozta, hogy a 2023. áprilisi látogatás főképpen lelkipásztori látogatás, ehhez illeszkedtek Ferenc pápa szavai is. Az istentisztet keretében elmondott szentbeszédében a katolikus egyház vezetője, Róma püspöke úgy fogalmazott, hogy Jézus Krisztus azért hívott itt egybe minket – különbözzünk bár egymástól és tartozzunk bár különböző közösségekhez –, hogy szeretetének nagysága mégis egyetlen ölelésben egyesítsen minket.

Keresztény egységtörekvés

„Olyan szép, ahogy most együtt vagyunk: püspökök és papok, szerzetesek és világi hívek; olyan jó, hogy ezt az örömöt más keresztény felekezetek küldötteivel, a zsidó közösség vezetőivel, a civil szervezetek képviselőivel és a diplomáciai testülettel is megoszthatjuk. Ez a katolicitás: mindannyiunkat, keresztényeket, akiket a Jó Pásztor név szerint szólított meg, arra hívott, hogy szeretetét befogadjuk és továbbadjuk, hogy az Ő nyáját befogadóvá tegyük és sohasem kirekesztővé.”

– fogalmazott a pápa az ökumené szellemében. E szavaknak már csak amiatt is nagy jelentősége van, mert a közönség soraiban, a páholyban jelen volt Hilarion orosz ortodox metropolita, a Kirill pátriárka által vezetett moszkvai patriarkátus korábbi „külügyminisztere”.

Szerinte mindezek miatt mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy ápoljuk a testvériség és az együttműködés kötelékeit, megoszlás nélkül, anélkül, hogy közösségünket saját tulajdonunknak tekintenénk, anélkül, hogy elmerülnénk a saját területünk védelme fölötti aggódásban, hanem megnyílva a kölcsönös szeretet előtt.

Ferenc pápa szentmiséje a budapesti Kossuth téren 2023. április 30-án. Fotó: Gulyáságyú Média.

Zárt kapuk a menekültek előtt

Testvérek – szólította meg Ferenc pápa a tömeget –  a „kifelé lét” azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóan mindannyian nyitott kapukká válunk. Szomorú és fájdalmas zárt kapukat látni: önzésünk zárt kapuit azok előtt, akikkel nap mint nap elmegyünk egymás mellett; individualizmusunk zárt kapuit egy olyan társadalomban, amely sokakat azzal fenyeget, hogy elsorvasztja őket a magány; a szenvedők és a szegénységben élők iránti közönyünk zárt kapuit; a zárt kapukat azokkal szemben, akik idegenek, mások, menekültek, szegények

„Próbáljunk mi is – szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel – olyanok lenni, mint Jézus: nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét”

– hívott fel Róma püspöke, aki némiképp még meg is feddte paptársait, azt mondván, hogy „ezt különösen magamnak, illetve püspök- és paptestvéreimnek ismétlem: nekünk, pásztoroknak. Mert a pásztor, mondja Jézus, nem rabló és nem tolvaj (Jn 10,8), vagyis nem él vissza a szerepével, nem nyomja el a rábízott nyájat, nem »lopja el« a teret laikus testvéreitől, nem gyakorol merev tekintélyt”.

Üzenet a politikusoknak

Ezután a pápa a laikus testvérekhez, a katekétákhoz, a lelkipásztori munkatársakhoz, a politikai és társadalmi felelősséget viselőkhöz fordult, azt kérve tőlük, legyenek nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni- szólított fel.

A szentmise végén, részben Erdő Péter bíboros szavaira reagálva a pápa ismét beszédet intézett a tömeghez.

A hitüket elvesztőkhöz is szólt a pápa

Azt mondta, külön is szeretne megemlékezni a betegekről és az idősekről, azokról, akik nem tudtak itt lenni, azokról, akik egyedül érzik magukat és azokról, akik elvesztették az Istenbe vetett hitüket és az életbe vetett reményüket. „Közel vagyok hozzátok, imádkozom értetek és megáldalak benneteket” – jelentette ki.

Jézus akarata, hogy a keresztények egyesüljenek

„Olyan szép, hogy a határok nem elválasztó vonalakat jelentenek, hanem kapcsolódási pontokat; és hogy a Krisztusban hívők azt a szeretetet helyezik előtérbe, ami egymással összeköt és nem a történelmi, kulturális és vallási különbségeket, amelyek egymástól elválasztanak. Az evangélium egyesít bennünket, és azáltal, hogy visszatérünk a forráshoz, a keresztények útja Jézus, a Jó Pásztor akarata szerint folytatódik, akinek az a szándéka, hogy egy nyájban egyesüljünk.

A pápa a Szűzanyára bízta Európát

A Szentatya ezt követően Szűz Máriára bízot minden magyart, a Magyarok Nagyasszonyára, akit – ahogy a pápa fogalmazott – „királynőként és patrónaként hívtok segítségül. És innen, e nagyszerű városból és e nemes országból az ő szívére szeretném bízni az európai kontinens hitét és jövőjét, amelyre e napokban sokat gondoltam, különösképpen a béke ügyét.”

„Szent Szűz, tekints a különösen sokat szenvedő népekre. Tekints különösen a szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre. Te, aki a Béke Királynője vagy, öntsd az emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt; egy testvérekkel és nem falakkal teli világot. […] Hozzád imádkozunk az Egyházért Európában, hogy újra megtalálja az imádság erejét, hogy újra felfedezze a te alázatodat és engedelmességedet, a tanúságtétel lelkesedését és az igehirdetés szépségét. Reád bízzuk ezt az Egyházat és ezt az Országot.”

Ferenc pápa végül úgy zárta gondolatait, hogy arra kérte a Kossuth téren összegyűlteket, hogy Krisztus örömét terjesszék és hogy imádkozzanak őérte, a pápáért. „Isten éltessen titeket! […] Isten áldd meg a magyart!” – mondta Őszentsége magyar nyelven.

A pápa ezután még a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karára látogat el vasárnap, hogy találkozzék a tudományos és kulturális élet képviselőivel, majd ezután visszarepül Rómába, illetve a Vatikánba.

A Gulyáságyú Média munkatársa továbbra is Ferenc pápa kíséretében utazik, így a hagyományosan a visszafelé úton, a Rómába tartó repülőjáraton megtartott pápai sajtótájékoztatóról – melyen ezúttal lesz magyar vonatkozású kérdés is a Szentatyához – is beszámolunk, késő este.

A pápalátogatás korábbi napjairól az alábbi cikkekben találja tudósításainkat.

Amennyiben szeretné, hogy több ilyen cikket jelentessünk meg, akkor kérjük, támogassa a Gulyáságyú Média működését, támogassa a még megmaradt magyar független, minőségi újságírást.